Mamma, redd ditt liv – eller velg alkohol

Janne og Helga med boken

Jeg har i samarbeid med Helga Melkeraaen jobbet i flere år med kurs og samtaler for barn og deres foreldre i hjem med rusmiddelproblemer. Erfaringene deler vi i en egen bok.

Det er vanskelig å snakke med sårbare familier om personlige forhold

Å snakke med familier om foreldres rusmiddelmisbruk er en ytterligere utfordring. Noen kvier seg for å legge stein til byrden til sårbare mennesker i krise. Andre er bekymret for å skade barn ved å snakke om det vanskelige.

Boken er et resultat av flere års erfaringer fra «Kurs i barn og unges rettigheter». Det er et konseptutviklet av forfatterne for å hjelpe barn i rusbelastede familier, via Lade Behandlingssenters poliklinikk.

Gruppetilbud til barn og ungdom:

Lade Behandlingssenter driver fortsatt gruppetibud for barn og ungdom i alderen 8-16 som har en i familien som er / har vært rusmiddelavhengig. Barn og ungdom som har vokst opp med, eller har levd tett på rusmiddelproblematikk tror ofte at de er alene med disse erfaringene

 • Tilbudet vi kunne gi barna/ ungdommene anledning til å møte andre som har eller har hatt lignende erfaringer
 • Barna får snakke om sine opplevelser, jobbe med mestringsfølelse og føle et fellesskap med andre
 • De vil få muligheten til et fellesskap hvor tanker og følelser kan deles med hverandre
 • De vil kunne lære av hverandres erfaringer og oppleve mestring gjennom ulike aktiviteter
 • Coveret til boken «Mamma redd ditt liv – eller velg alkohol!» er tegnet og skrevet av et av barna som har deltatt i gruppetilbud

Boken inneholder konkrete råd til hvordan man kan snakke med hele familien.

 • Hele familien påvirkes når den ene eller begge foreldrene har rusmiddelproblemer
 • Forskning viser at de i større grad enn andre er utsatt for å få forstyrrelser i tilknytningsmønsteret og for å utvikle traumereaksjoner, noe som gjør at de står i fare for å utvikle problemer som atferdsvansker, kognitive vansker og psykiske problemer
 • For å unngå dette må barna få hjelp til en følelsesmessig bearbeiding av de tanker og opplevelser de har om rusmiddelproblemene og hvordan de påvirker familien
 • Denne boken viser hvordan

Boka bidrar til at fagfolk kan hjelpe barna med en følelsesmessig bearbeiding av de tanker og opplevelser de har om rusmiddelproblemene. Og hvordan de påvirker familien.

Motvirke hjelpeløshet

Første del av boken tar for seg det teoretiske grunnlaget. Her presenteres kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer, hvordan rusmiddelmisbruk påvirker samspillet i familien og hvilke mestringsstrategier barn utvikler i sine forsøk på å løse problemene.

I utgangspunktet handler det om å gi barna informasjon om hva det vil si å være barn til foreldre med rusmiddelproblem, og tilby dem mulighet til å få satt ord på egne opplevelser, tanker og følelser sier Janne.

 • Det å ha foreldre med et rusmiddelproblem handler mye om å kjenne seg hjelpeløs i forhold til det som skjer rundt deg
 • For å forebygge tenker vi at det er viktig å få fokus på det de kan mestre i sitt eget liv
 • Barna skal få bruke tid og ha fokus på det som de er opptatt av

Samtalen må være på barnets premisser

– Veldig ofte kan samtaler med barn bli å snakke til heller enn å snakke med. Ofte greier ikke foreldre å forstå hva barnet står oppi, og tror kanskje at det ikke har fått med seg så mye av det som skjer.

I bokas andre del presenteres selve kursopplegget, med praktiske oppgaver, tips og ideer til hvordan man kan jobbe med dette temaet. 

Håndbok for fagpersoner

Janne Ekeberg Amundsen og Helga Melkeraaen deler sine erfaringer som er en håndbok for fagpersoner som jobber med barn og unge i kommuner og spesialisthelsetjenesten.