Hvordan kan jeg hjelpe

Erfaringsmessig er det mange grunner til å oppsøke psykolog. Primært handler det  om at du får satt ord på egne tanker og følelser slik at du selv kan finne mer ut av hva det er best å gjøre videre.

Mitt arbeidsredskap er først og fremst dialogen. Innholdet i tilbudet avhenger av hva du selv har mest behov for her og nå.

  • Noen ganger er det nyttig å snakke om fortid, andre ganger er nåtiden og fremtiden mer sentral.
  • Hva vi velger å ha fokus på i timene er mye opp til deg og hva du kjenner mest behov for.
  • Gjennom samtale med en nøytral person kan det åpne opp for nye perspektiver og løsninger på et problem.

 

Vanligvis setter jeg av 50 minutter til en samtale

  • Noen ganger er det nok med et treff, andre ganger er det nødvendig med flere. Samtalene kan foregå over en avgrenset periode eller strekke seg over lengre tid.
  • Hvorvidt behandlingen blir vellykket avhenger i stor grad av samarbeidsklimaet mellom terapeut og klient. Det er viktig for oss å arbeide for å få til en god relasjon der du kjenner deg respektert og ivaretatt.

Våre psykologer

Psykologspesialist Janne E. Amundsen
Janne Ekeberg Amundsen
Andreas Gjerde Jensen

Kognitiv terapi, Emosjonsfokusert terapi og EMDR

I vår tilnærming er hovedvekten på anerkjente metoder som kognitiv terapi,  Emosjonsfokusert terapi (EFT) og EMDR.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er dokumentert å ha god effekt ved angst og depresjonsplager. Ved psykiske plager eller i vanskelige livsfaser, kan vi bli preget av negative tankestrømmer som det er vanskelige å komme ut av. 

I kognitiv terapi prøver en å bli bevisst disse tankestrømmene, utfordre det negative tankemønsteret og finne fram til positive alternative tanker.

Emosjonsfokusert terapi

I Emosjonsfokusert terapi er fokus på å utforske, forstå og endre vanskelige og fastlåste følelser. Det er viktig for vår psykisk helse at vi har evne til å tolerere og uttrykke ulike følelser som  glede, interesse/iver, sinne, tristhet, redsel og skyld.

For mange kan  MCT være et alternativ. Målet er å redusere selve gruble og bekymringsprosessen framfor innholdet i de negative tankene. Grubling er en form for vedvarende, tilbakevendende negativ tenking omkring en selv. Bekymringer retter seg mer mot fremtidige hendelser og er angstrelatert.

EMDR er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.

EMDR har dokumentert god effekt i forhold til traumatiske minner, panikkangst/fobier, vedvarende sorgreaksjoner og stressmestring.

Vi har spesiell kompetanse på EMDR-behandling.

Hvorfor psykolog

Primært handler det  å gå til psykolog om at du får satt ord på egne tanker og følelser slik at du selv kan finne mer ut av hva det er best å gjøre videre.

Erfaringsmessig er det mange grunner til å oppsøke psykolog.

  • Det kan oppstå akutte problemer grunnet samlivsbrudd eller traumatiske hendelser.
  • Du kan ha pådratt deg ulike psykiske plager som depresjon, angst eller spiseforstyrrelser.
  • I noen faser av livet oppstår det kriser knyttet til jobb eller privatliv.