EMDR kurs

Janne Ekeberg Amundsen

EMDR Europe Approved Trainer
E-post: emdrkurs@janneamundsen.no

Kursoversikt

April: EMDR Trinn 1

Sept.: EMDR Trinn 2

Hvem kan delta på EMDR Kurs?

Utdanningen forutsetter at enten er psykolog, psykiater, eller lege i spesialisering til å bli psykiater. For leger anbefales å ha kommet minst 2 år inn i spesialiseringsløpet. Kandidater med annen helse – eller sosialfaglig bakgrunn er kun aktuelle hvis de har en tilleggsutdanning i psykoterapi.  Dette innebærer kompetanse på linje med psykiatrisk spesialsykepleier, klinisk vernepleier, klinisk sosionom. En må ha formell og reell kompetanse som psykoterapeut.  Kandidatene bør ha minst 300 timer veiledet psykoterapeutisk praksis, i, eller utenfor studiet. 

EMDR er en behandlingsform som hurtig og effektivt kan gi tilgang til sterke emosjonelle og kroppslige reaksjoner. Det er derfor ikke forsvarlig å lære bort denne behandlingsformen til personer som ikke er kvalifisert til å håndtere det som kommer frem. Samtidig er disse kursene ikke en grunnutdanning i psykoterapi, men forutsetter grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen klinisk arbeid. 

Veiledning

  •  Jeg veileder jevnlig helsepersonell som er i et utdanningsforløp for å bli sertifiserte EMDR terapeuter. 
  • Jeg har både digitale grupper og grupper med fysisk oppmøte

Undervisning/ kursvirksomhet

  • Jeg er godkjent EMDR Europe Accredited trainer og arrangerer jevnlige kurs i grunnutdanningen (EMDR trinn 1 og 2).
  • Kursene arrangeres i de største byene i Norge. Jeg kan og hentes inn som intern kursholder andre steder i landet.
  • For mer informasjon om utdanningen gå videre til EMDR Norge sine hjemmesider.