Janne E. Amundsen

Psykologspesialist – EMDR Europe Approved Trainer

Jeg var ferdigutdannet psykolog i 1994 og har allsidig erfaring, både fra offentlig virksomhet og privat næringsliv.

I det offentlige har jeg erfaring fra arbeid med rusmiddelavhengighet og ulike typer psykiske lidelser. Jeg har engasjert meg spesielt i traumebehandling.   

 • I 2003 var jeg med på å starte opp et gruppeterapeutisk tilbud for barn av foreldre med rusmiddelproblemer. Tilbudet ble startet i regi av Lade behandlingsenter,  Trondheim. Jeg har vært ansatt som prosjektleder med ansvar for å drive fram og videreutvikle gruppene. 

Allsidig erfaring

Gjennom hele min yrkeskarriere har jeg vært opptatt av å kunne tilby allsidig hjelp. Jeg har derfor valgt å utdanne meg innenfor flere former for psykoterapi og har vekslet mellom å jobbe innenfor offentlig og privat næringsliv. 

EMDR

Jeg er sertifisert EMDR terapeut og godkjent EMDR Europe Accredited trainer. Jeg arrangerer jevnlige kurs i grunnutdanningen (EMDR trinn 1 og 2).

Idrettspsykologi

I 2018 fullførte jeg en 2 årig utdanning i kognitiv idrettspsykologi. Jeg er medlem av Norsk forening for idrettspsykologi (NOFIP), og tilknyttet Norsk Senter for idrett og psykisk helse.

Emosjonsfokusert terapi

Jeg er snart i mål med en 3 årig videreutdanning gjennom Norsk institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT). Dette er en fordypning i Emosjonsfokusert terapi.

Bakgrunn

Veiledning

 • Jeg har erfaring med veiledning av helsepersonell, både i grupper og enkeltvis.
 • Jeg påtar meg ulike veiledningsoppdrag både i det offentlige og private næringsliv.
 •  Jeg har gjennom flere år  jobbet som Universitetslektor ved NTNU, psykologisk institutt. Der har jeg vært veileder ved internklinisk praksis.
 •  Jeg veileder jevnlig helsepersonell som er i et utdanningsforløp for å bli sertifiserte EMDR terapeuter. 

Undervisning/ kursvirksomhet

 • Jeg driver utadrettet virksomhet og påtar meg ulike kurs og undervisningsoppdrag der tema er stressmestring, krisereaksjoner, motivasjon, prestasjoner og kommunikasjon.
 • Jeg har erfaring fra undervisning ved NTNU, profesjonsstudiet i psykologi og ved spesialistutdanningen for nyutdannede psykologer i regi av Norsk psykologforening.
 • Jeg har hatt flere undervisningsoppdrag for offentlig og privat næringsliv. 
 • Jeg har deltatt med innlegg ved ulike konferanser og workshops.
 • Jeg er godkjent EMDR Europe Accredited trainer og arrangerer jevnlige kurs i grunnutdanningen (EMDR trinn 1 og 2).
 • Kursene arrangeres jevnlig i de største byene i Norge. Jeg kan og hentes inn som kursholder andre steder i landet.
 • For mer informasjon gå videre til EMDR Norge sine hjemmesider.

Jobberfaring

 • I 2002 startet jeg som frilanser for Moment Organisasjon og ledelse AS. Flere bedrifter har avtale med Moment om å gi sine ledere/ansatte rask tilgang på psykologisk veiledning, coaching, krise og konflikthåndtering.
 • I 2005 ble jeg ansatt i TotalConsult psykologservice. Der fortsatte jeg å engasjere meg i temaer som coaching/egenutvikling, konflikthåndtering, stressmestring/utbrenthet, angst/depresjon, samliv og kriser.
 • Høsten 2008 startet jeg opp egen praksis. Der fortsatte jeg å engasjere meg i traumebehandling og da spesielt EMDR. Jeg er sertifisert EMDR terapeut og utdannet EMDR Europe Accredited Trainer. 
 • Som en del av mitt engasjement for traumebehandling arbeidet jeg i 2011-2015 ved Nidaros DPS, regional enhet for traumebehandling. Der veiledet jeg i EMDR og i tillegg fikk jeg fordypet meg i Metakognitiv terapi. I 2012 gjennomførte jeg Masterclass, Level 1.
 • Jeg har lenge engasjert meg i prestasjonsutvikling. I 2018 fullførte jeg en 2 årig utdanning i kognitiv idrettpsykologi. Jeg er medlem av Norsk forening for idrettspsykologi (NOFIP) og tilknyttet Norsk Senter for idrett og psykisk helse: https://www.nsiph.no
 • Jeg er snart i mål med en 3 årig videreutdanning gjennom Norsk institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT). Dette er en fordypning i Emosjonsfokusert terapi. For nærmere informasjon se IPR.no
 

Bestill time

Har du spørsmål eller ønsker å bestille time. Ta kontakt med meg via mitt kontaktskjema.