Janne Ekeberg Amundsen

Janne Ekeberg Amundsen

Janne Ekeberg Amundsen
Psykologspesialist

Janne var ferdigutdannet psykolog i 1994 og har allsidig erfaring, både fra offentlig virksomhet og privat næringsliv.

I det offentlige har jeg erfaring fra arbeid med rusproblemer og ulike typer psykiske lidelser. Jeg har engasjert meg spesielt i traumespesifikk behandling.

 • I 2003 var jeg med på å starte opp et gruppeterapeutisk tilbud for barn av foreldre med rusproblemer. Tilbudet ble startet i regi av Lade behandlingsenter, Trondheim. Jeg har vært ansatt som prosjektleder med ansvar for å drive fram og videreutvikle gruppene.

   

Jeg påtar meg oppdrag knyttet til det private næringsliv.

 • Jeg startet som frilanser i 2002 for Moment Organisasjon og ledelse AS.
  Flere bedrifter har avtale med Moment om å gi sine ledere/ansatte rask tilgang på psykologisk veiledning, coaching, krise og konflikthåndtering.
 • I 2005 ble jeg ansatt i TotalConsult psykologservice. Der fortsatte jeg å engasjere meg i temaer som coaching/egenutvikling, konflikthåndtering, stressmestring/utbrenthet, angst/depresjon, samliv og kriser.
 • Høsten 2008 startet jeg opp egen praksis. Der fortsatte jeg å engasjere meg i traumebehandling og da spesielt EMDR. Jeg ble sertifisert EMDR veileder i 2008.
 • Som en del av mitt engasjement for traumebehandling arbeidet jeg i 2011-2015 ved Nidaros DPS, regional enhet for traumebehandling. Der veiledet jeg i EMDR og i tillegg fikk jeg fordypet meg i Metakognitiv terapi. I 2012 gjennomførte jeg Masterclass, Level 1.
 • De siste årene har jeg engasjert meg i prestasjonsutvikling. I 2018 fullførte jeg en 2 årig utdanning i kognitiv idrettpsykologi. Jeg har nylig flyttet til nye lokaler i nyopprettet helsefløy v/Pirsenteret, Trondheim.

   

Undervisning/ kursvirksomhet

 • Jeg driver utadrettet virksomhet og påtar meg ulike kurs og undervisningsoppdrag der tema er stressmestring, krisereaksjoner, motivasjon, prestasjoner og kommunikasjon.
 • Jeg har erfaring fra undervisning ved NTNU, profesjonsstudiet i psykologi og ved videreutdanningen for nyutdannede psykologer i regi av Norsk psykologforening.
 • Jeg har hatt flere undervisningsoppdrag for offentlig og privat næringsliv. 
 • Jeg har deltatt med innlegg ved ulike konferanser og workshops.

   

Veiledning

 • Jeg har erfaring med veiledning av helsepersonell, både i grupper og enkeltvis, Jeg påtar meg ulike veiledningsoppdrag både i det offentlige og private næringsliv.
 • Jeg er ansatt i 30% stilling som universitetslektor ved NTNU, psykologisk institutt. Der har jeg erfaring fra veiledning på internklinisk praksis. Tidligere har jeg vært seminarleder der tema har vært psykologfaglig og personlig utvikling.