Diagnosen som ikke synes utenpå

Det finnes mange som lever med usynlige kroniske sykdommer. Som psykolog har jeg et sterkt engasjement for denne gruppen med pasienter.

Livskriser

Kriser og krisehåndtering

For de fleste av oss består ikke livet av bare oppturer, og før eller siden blir vi rammet av kriser. En kan skille mellom to typer kriser, enten livskriser eller traumatiske kriser.

Dame ser i kamera

Behandlingen som funker mot traumer

En behandlingsmetode som er svært effektiv mot PTSD, men som mange aldri har hørt om, er EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en psykoterapeutisk tilnærming.

Par som smiler

Usynlige sykdommer – alt vi ikke ser!

Som psykolog møter jeg mange klienter som ikke tør å gå ut av huset når de er sykemeldt og/eller i Nav-systemet: De er redde for hva folk skal tro: Kanskje de bare er late?

Hvorfor psykolog?

Erfaringsmessig er det mange grunner til å oppsøke psykolog. Det kan oppstå akutte problemer eller traumatiske hendelser. Du kan ha pådratt deg ulike psykiske plager som depresjon, angst eller spiseforstyrrelser.

Hva er EMDR?

EMDR er en forkortelse av «Eye Movement Desensitization and Reprocessing».

EMDR er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.

Janne og Helga med boken

Mamma, redd ditt liv – eller velg alkohol

Jeg har i samarbeid med Helga Melkeraaen jobbet i flere år med kurs og samtaler for barn og deres foreldre i hjem med rusmiddelproblemer. Erfaringene deler vi i en egen bok. Det er vanskelig å snakke med sårbare familier om personlige forhold Å snakke med familier om foreldres rusmiddelmisbruk er en ytterligere utfordring. Noen kvier […]