Janne E. Amundsen

Psykologspesialist – EMDR Europe Approved Trainer

Hvordan kan jeg hjelpe

Psykologtjenester

Terapisamtaler

Jeg kan hjelpe deg med alt fra stressmestring, angst, depresjon, livskriser, traumer og søvnproblemer.

Kurs, foredrag og veiledning

Jeg driver utadrettet virksomhet. Jeg holder kurs, foredrag, undervisning og veiledning etter nærmere avtale.

Mindfit app

Jeg er medgründer av Mindfit app: - en forebyggende selvhjelpsapp som retter fokus mot mental helse.

Hvorfor psykolog

Primært handler det  å gå til psykolog om at du får satt ord på egne tanker og følelser slik at du selv kan finne mer ut av hva det er best å gjøre videre.

Erfaringsmessig er det mange grunner til å oppsøke psykolog.

  • Det kan oppstå akutte problemer grunnet samlivsbrudd eller traumatiske hendelser.
  • Du kan ha pådratt deg ulike psykiske plager som depresjon, angst eller spiseforstyrrelser.
  • I noen faser av livet oppstår det kriser knyttet til jobb eller privatliv.

Terapisamtaler

Hvorvidt behandlingen blir vellykket avhenger i stor grad av samarbeidsklimaet mellom terapeut og klient. Det er viktig å arbeide for å få til en god relasjon der du kjenner deg respektert og ivaretatt.​