Hva er EMDR?

EMDR er en forkortelse av «Eye Movement Desensitization and Reprocessing».

EMDR er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.

Slike tidligere opplevelser kan dreie seg om traumer av forskjellige slag, f.eks overgrep, ulykker eller naturkatastrofer.

Selv om traumet fant sted for uker eller enda lenger tilbake kan du stadig være plaget av opplevelser i hverdagen i form av såkalte posttraumatiske symptomer, som invaderende minner, overveldende følelser, mareritt, angst, følelsesmessig «nummenhet», lav selvfølelse eller andre vanskeligheter som gjør livet vanskelig å leve.

EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst og vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser.

Et sentralt element i EMDR behandlingen er bruk av ulike former for bilateral(tosidig) stimulering som øyebevegelser. Teorien er at ulike former for bilateral stimulering alternativt vil involvere høyre og venstre hjernehalvdel og at denne alternative stimuleringen og det doble oppmerksomhetsfokus (både på traumet og stimuleringen) øker tempoet i informasjonsbehandlingen.

Nyere forskning har vist at øyebevegelsene fører til en umiddelbar reduksjon av aktivering (uro). Det tosidige oppmerksomhetsfokuset der oppmerksomhet både rettes mot traumet og et ytre stimuli utsetter arbeidsminnet for stor belastning slik at konsolidering av minner forstyrres.

EMDR anbefales av Verdens helseorganisasjon (WHO), American psychiatric association og International society for traumatic stress.

Den terapeutiske virkningen av EMDR som behandlingsmetode er godt dokumentert.  

Arbeidsmetoder – EMDR prosedyren

Hvis vi sammen finner ut at EMDR kan være nyttig behandlingsmetode for deg, vil jeg forklare deg prosedyren nærmere.

Hvis  du bestemmer deg for å prøve EMDR vil vi sammen finne frem til:

  • En beskrivelse av dine problemer som omfatter et bilde eller en forestilling som representerer den traumatiske hendelsen.
  • Din negative selvoppfatning i forhold til hendelsen(e).
  • Hvordan du skulle ønske du kunne tenke om deg selv i forhold til det som hendte (en positiv oppfatning).
  • Følelsene som du knytter til hendelsen(e), og hvordan du merker disse følelsene i kroppen.
  • Du skal sette en verdi på graden av det ubehaget du føler, samt hvor sant du føler at den positive selvoppfatningen er.

Etter forberedelsene som er beskrevet over, begynner selve bearbeidingsfasen i behandlingen, ved å benytte øyebevegelser (eller en annen form for oppmerksomhetsstimulering med lyd, lys eller berøring).

Under denne delen av behandlingen sitter jeg skrått overfor deg, og ganske nær deg (for å kunne ha en passende avstand til øynene dine med fingerbevegelsene)

Det er vanskelig å forutsi hvor lang en EMDR behandling vil være. Du kan komme til å merke en lette i symptomene etter kort tid (på hjemmesiden til EMDRnorge er det angitt symptomlette etter 1-6 ganger)