Slik kan EMDR hjelpe mot sorg, traumer og PTSD

Mange av oss vil oppleve noe traumatisk i løpet av livet, i større eller mindre grad. Personer som opplever noe svært traumatisk kan utvikle PTSD (posttraumatisk stresslidelse), en tilstand som kan oppstå lenge etter selve hendelsen.

EMDR er en metode med dokumentert god effekt i forhold til traumatiske minner, panikkangst/fobier, vedvarende sorgreaksjoner og stressmestring.

Jeg har nylig vært med i programserien Sinnssykt som går på NRK P3. Der hjelper jeg Christian som fikk posttraumatisk stresslidelse etter en ulykke i russetiden – han blir ikke kvitt bildene av sin døende kompis på hjernen.

I episode 4 kan du se hvordan EMDR-behandling fungerer, og hvordan Christian fikk hjelp.

Om EMDR:

  • EMDR står for Eye Movement Desensitization and Reprocessing
  • Behandlingen går ut på at man fokuserer på vonde eller traumatiske hendelser eller minner mens man følger bevegelser med øynene
  • Bevegelsene kan være håndbevegelser eller lys som flyttes fra side til side
  • Øyebevegelsene har bevist å redusere uro
  • Oppmerksomheten mot traumet samtidig med de ytre bevegelsene utsetter arbeidsminnet for stor belastning og forstyrrer styrken av det vonde minnet
  • EMDR gjennomføres av kvalifiserte fagfolk og er anerkjent av Verdens helseorganisasjon som behandlingsmetode for personer som lider av posttraumatisk stress.

Kilde: NRK.no