Petter Ekeberg Jørgensen

Petter Ekeberg Jørgensen

Petter Ekeberg Jørgensen
Nevrofeedback-trener

Petter startet på masterstudiet i organisasjonspsykologi ved psykologisk institutt, NTNU høsten 2020.

Petter har spesiell interesse for nevropsykologi og ivaretagelse av mental helse i organisasjoner.

  • Petter tilbyr nevrofeedbacktrening som et supplement til psykoterapi, eller som et eget tilbud til de som ønsker å prøve ut kun dette. 
  • Vurdering av egnethet for nevrofeedbacktrening vil bli vurdert i samarbeid med psykolog tilknyttet Piren psykologsenter.

Petter har gjennomført opplæring i nevrofeedback under veiledning av Stig Arvid Hollup v/institutt for psykologi, NTNU. 

Stig Arvid Hollup er førsteamanuensis ved institutt for psykologi på NTNU. Han har undervist i, og forsket på, EEG og nevrofeedback siden 2005. Piren psykologsenter vil fortsette å samarbeide med Stig Hollup i utviklingen av nevrofeedback som behandlingstilbud. Han er ansvarlig for veiledning og opplæring i metodikken.

Les mer om Nevrofeedback