Ane Vigmostad

Ane Vigmostad

Ane Vigmostad
Psykolog

Ane fullførte profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU i 2015, og fikk autorisasjon som psykolog samme år.

Siden da har hun jobbet i Spesialisthelsetjenesten for barn og unge, og har bred erfaring med utredning og behandling av psykiske vansker.

I tillegg jobber hun med spesialiserte behandlingstilbud for traumelidelser, angsttilstander og samspillsproblematikk. Blant annet med videreutdanning i EMDR,  emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre og samspillsobservasjonen/ veiledningsmetoden Marschak Interaction Method.

Ane har også erfaringer med konsultasjoner og veiledning både til unge voksne, foreldre og offentlige instanser.

Tema her kan for eksempel være:

  • Forståelse av psykisk helse/ulike diagnoser
  • Kriser
  • Relasjoner
  • Stress
  • Seksualitet

Om du har alvorlig psykisk sykdom som psykose, alvorlige selvmordstanker eller planer om selvmord bes du ta kontakt med fastlege eller legevakt for henvisning til offentlig helsetilbud. 

Det samme gjelder også sammensatte og alvorlige saker hvor barnet er hovedklienten, hvor det vil være behov for at flere instanser samarbeider rundt forståelse og tiltak.

Ane er nå under spesialisering i Barne- og ungdomspsykologi.

Ane tilbyr timer på ettermiddag/kveldstid.