Andreas Gjerde Jensen

Andreas Gjerde Jensen

Andreas Gjerde Jensen
Psykologspesialist

Andreas fullførte profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU i 2015, og fikk autorisasjon som psykolog samme år.

Siden da har han arbeidet i spesialisthelsetjenesten for voksne, ved Nidaros DPS. Der har Andreas opparbeidet seg bred erfaring med utredning og behandling av psykiske vansker, inkludert samtaler med pårørende og samhandling med andre offentlige instanser. 

Gjennom individuelle behandlingsforløp og gruppeterapier har Andreas møtt mennesker i vidt forskjellige situasjoner og med mange ulike problemer.

I starten av karrieren arbeidet Andreas i en ordinær allmennpoliklinikk, men i de senere år har han arbeidet mer spesialisert med alvorlig traumatiserte pasienter ved Nidaros DPS’ Regionale enhet for traumebehandling. Både i poliklinikk og på sengepost. 

Det er lite som føles så meningsfylt for Andreas som å hjelpe et medmenneske å komme over sine frykter og nå sine mål.

For Andreas er det viktig å bli kjent med deg og dine ønsker og behov, og du skal også få bli trygg på han. Slik kan dere sammen klargjøre et mål å arbeide mot, og bli enige om arbeidsmetoder som kan hjelpe å komme dit. Dette vil da innebære en vurdering av hva praksis og forskning har vist å virke i møte med de problemene du presenterer.

Andreas innehar videreutdanning innen terapimetodene EMDR (Eye Movement Desenitivization and Reprocessing) og Prolonged exposure therapy (PE), samt mye erfaring og kursing innen kognitiv atferdsterapi og korttidsdynamisk psykoterapi (ISTDP). Han er nå under spesialisering i voksenpsykologi, og er også medforfatter på forskningsartikler med fokus på intensiv behandling av posttraumatisk stresslidelse.

Temaer kan for eksempel være:

  • Forståelse av psykisk helse
  • Kriser
  • Bearbeiding av traumatiske opplevelser
  • Relasjoner
  • Stress
  • Seksualitet

Om du har alvorlig psykisk sykdom som psykose, alvorlige selvmordstanker eller planer om selvmord bes du ta kontakt med fastlege eller legevakt for henvisning til offentlig helsetilbud. 

Det samme gjelder også sammensatte og alvorlige saker hvor et barn er hovedklienten, hvor det vil være behov for at flere instanser samarbeider rundt forståelse og tiltak.

Andreas er fram til 1 juni 2024 vikar for Janne i 50% stilling som avtalespesialist.