Personvern

Når du besøker denne nettsiden og er i kontakt med oss vil vi behandle persondata.

Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysninger..

Om oss

Piren psykologsenter tilbyr psykologtjenester både i våre kontorlokaler på Pirsenteret i Trondheim og via videokonsultasjon.

Vår adresse er: Pirsenteret, Havnegata 7. Postboks 1422 Leangen, 7444 Trondheim

Behandling av persondata

Informasjonssikkerhet og personvern er høyt prioritert av Piren psykologsenter, og er underlagt reglene i personopplysningsloven, regler om konfidensialitet og informasjonssikkerhet.

Vi samler inn både personlig og ikke personlig identifiserbar informasjon.

Personlig informasjon i denne sammenheng betyr identifiserbar informasjon om deg som person.

 • I forbindelse med henvendelser som kommer inn til oss og bestilling av timer ber vi om din e-post-adresse, telefonnummer og navn.
 • Dette er for å kunne ta kontakt med deg for å avtale nærmere og eventuelt varsle om det skulle bli noen endringer.
 • Vi deler ikke denne informasjonen med andre og sletter den om vi ikke går videre med konsultasjon.

Ikke personlig identifiserbar informasjonsinnsamling

Vi kan samle inn ikke personlig identifiserbar informasjon om deg når du besøker eller bruker våre nettsider.

 • Vi samler inn opplysninger om våre nettsider til å generere statistikk for å forstå hvordan dere som besøker oss bruker våre nettsider.
 • Vi samler inn informasjon som hvilken side du ser på, skjermstørrelse, nettleser eller hvilken mobilenhet du bruker og annen type brukerstatistikk.
 • Disse opplysningene blir ikke brukt til å identifisere deg som person.
 • Vi bruker tredjeparts tjenester som Google Analytics, til å samle, overvåke og analyserer denne type informasjon for å øke servicen og funksjonalitet. 
 • Les mer om Google sine personvernregler her.

Informasjonskapsler (Cookies)

Vi bruker «cookies» for å samle inn informasjon. Som nettbruker kan du velge å avvise lagring og bruk av informasjonskapsler – dette gjør du under innstillinger i din nettleser.

 • Informasjonskapsler er filer med liten mengde data, som kan inneholde en anonym unik identifikator. Informasjonskapsler sendes til nettleseren din fra et nettsted og lagres på datamaskinens harddisk.
 • Du kan hindre at opplysningene som registreres i cookiene overføres og behandles ved å følge lenkene nedenfor. Last ned og installer en plugin som du finner her

Innhenting og lagring av personopplysninger for deg som er pasient 

Som en tjeneste som yter helsehjelp, er Piren psykologsenter pliktig til å føre elektronisk journal etter bestemmelsene i helsepersonellovens kapittel 8 – §§ 39 flg. og forskrift om pasientjournal når du er pasient hos oss.

 • Journalopplysninger er kun tilgjengelig for din behandler (dersom ikke lovbestemte unntak tilser noe annet).
 • Journalsystemet er lukket og ingen andre enn Piren psykologsenter har innsynsmuligheter.
 • Pasienten har rett til innsyn i egen journal.
 • Pasienten har videre rett til retting og sletting av journal i henhold til visse vilkår.
 • Pasienten har også rett til å motsette seg utlevering av journal eller opplysninger i journal, jamfør pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 5.

Typer personopplysninger som lagres om deg i pasientjournal er:

 • Bakrunnsinformasjon om deg relevant for å kunne bistå deg med helsehjelp
 • Vurderinger knyttet til din tilstand/problematikk
 • Oppsummering fra dine løpende konsultasjoner
 • Avslutningsnotat/epikrise med en oppsummering av ditt behandlingsforløp
 • Mer informasjon om journalføring og dine rettigheter


Videokonsultasjon

For videokonsultasjoner bruker vi plattformen Confrere, som er utviklet for leger og annet helsepersonell, og stiller strenge krav til sikkerhet og personvern.

 • Pålogging gjøres med Bank-ID etter at vi har sendt invitasjon på e-post eller SMS.
 • Man trenger ikke installere noen app eller programvare, men kan bruke vanlig PC, nettbrett eller smarttelefon.
 • Det anbefales at man går inn på https://test.confrere.com/check før konsultasjonen, for å sjekke at lyd og bilde på ditt utstyr fungerer greit.


Kontakt oss

Hvis du har spørsmål vedrørende personvern og vilkår kan du kontakte oss ved å sende e-post: janne@janneamundsen.no