Nevrofeedback

Treningsøvelse for hjernen

Hva er nevrofeedback?

Nevrofeedback er en metode hvor man lærer å påvirke egen hjernebølgeaktivitet (EEG). Nevrofeedback kan bidra til å bedre konsentrasjonsevnen, virke balanserende på hjernens funksjon og gi økt tilstedeværelse. Man kan oppnå større ro, et mer balansert humør og bedre evne til impulskontroll

Nevrofeedback, eller EEG-biofeedback, er en metode der spesielle EEG-avledninger (QEEG) er utgangspunkt for å skape endringer i hjernens aktivitet. Hjernen produserer forskjellige typer hjernebølger, som igjen er forbundet med forskjellige mentale tilstander. Tre elektroder festet til hodet fanger opp hjernebølgene og sender dem til datamaskinen, som i neste omgang blir programmert slik at treningen blir tilpasset hver enkelt bruker.

Treningsøvelse for hjernen

Man kan se på nevrofeedback som en treningsøvelse for hjernen. På samme måte som kroppen har nytte av trening for å bli sterkere og mer fleksibel, kan hjernetrimøvelser trene opp nervebanene slik at hjernen fungerer bedre på flere forskjellige områder.

Metoden har blitt utviklet fra 1940 tallet, kjent som biofeedback i 1969. Den gir brukeren hjelp til å forbedre helse og adferd ved å bruke signaler fra deres egen kropp.

Hvem passer dette for?

Målet med nevrofeedback er å lære å redusere, eller øke deler av bølgemønsteret. Det brukes ulike oppsett av program for læring avhengig av type plager.

Nevrofeedback kan anvendes for en rekke lidelser og problemområder som ADHD, insomni, angst eller depresjon. Metoden er anvendelig for å oppnå bedre følelsesregulering/stressmestring.

For idrettsutøvere, eller andre prestasjonsyrker kan Nevrofeedback hjelpe for å bedre mental ytelse, redusere stress og for å få mer kontroll i pressede situasjoner.

Nevrofeedback-trening

Under selve nevrofeedbacktreningen blir elektroder festet på hodet for å registrere hjernebølgeaktiviteten. Vi benytter spesielle dataprogrammer som viser brukerens EEG (elektroencefalogram) som et spill, film, eller grafikk på dataskjermen.  

Ved å synliggjøre EEG på denne måten kan du påvirke tanke- og handlings/reaksjonsmønster. På den måten kan du gjennom trening få til en mer fleksibel og bedre måte å bruke hjernen på. 

Det er opp til deg hvor mange treninger du skal gjennomføre, men for å oppnå en god effekt anbefales det 15-20 nevrofeedbacktreninger. 

Ditt nevrofeedbacktreningsprogram vil bli skreddersydd for ditt behov. Tilbudet vil bli evaluert underveis for å kunne foreta justeringer og sikre oss at du er på riktig vei.

Konsultasjon med psykolog

Er du usikker på hvorvidt nevrofeedbacktrening er det rette tilbudet for deg? Vi samarbeider med psykolog Erlend Rensvik. Han kan tilby en kartleggingssamtale med fokus på hva som er dine utfordringer og med anbefalinger til videre behandlingsløp. Se viddalrensvik.no for nærmere presentasjon av Erlend.