Nevrofeedback

Treningsøvelse for hjernen

Hva er nevrofeedback?

Nevrofeedback er en metode hvor man lærer å påvirke egen hjernebølgeaktivitet (EEG). Nevrofeedback kan bidra til å bedre konsentrasjonsevnen, virke balanserende på hjernens funksjon og gi økt tilstedeværelse. Man kan oppnå større ro, et mer balansert humør og bedre evne til impulskontroll

Nevrofeedback, eller EEG-biofeedback, er en metode der spesielle EEG-avledninger (QEEG) er utgangspunkt for å skape endringer i hjernens aktivitet. Hjernen produserer forskjellige typer hjernebølger, som igjen er forbundet med forskjellige mentale tilstander. Tre elektroder festet til hodet fanger opp hjernebølgene og sender dem til datamaskinen, som i neste omgang blir programmert slik at treningen blir tilpasset hver enkelt bruker.

Treningsøvelse for hjernen

Man kan se på nevrofeedback som en treningsøvelse for hjernen. På samme måte som kroppen har nytte av trening for å bli sterkere og mer fleksibel, kan hjernetrimøvelser trene opp nervebanene slik at hjernen fungerer bedre på flere forskjellige områder.

Metoden har blitt utviklet fra 1940 tallet, kjent som biofeedback i 1969. Den gir brukeren hjelp til å forbedre helse og adferd ved å bruke signaler fra deres egen kropp.

Hvem passer dette for?

Målet med nevrofeedback er å lære å redusere, eller øke deler av bølgemønsteret. Det brukes ulike oppsett av program for læring avhengig av type plager.

Nevrofeedback kan anvendes for en rekke lidelser og problemområder som ADHD, insomni, angst eller depresjon. Metoden er anvendelig for å oppnå bedre følelsesregulering/stressmestring.

For idrettsutøvere, eller andre prestasjonsyrker kan Nevrofeedback hjelpe for å bedre mental ytelse, redusere stress og for å få mer kontroll i pressede situasjoner.

Nevrofeedback-trener

Petter Ekeberg Jørgensen

Konsultasjon
Første konsultasjon vil bli med psykolog. Der vil du få en vurdering av hvorvidt nevrofeedbacktrening vil kunne være nyttig for deg og dine utfordringer.

Nevrofeedback-trening
Under selve nevrofeedbacktreningen blir elektroder festet på hodet for å registrere hjernebølgeaktiviteten. Vi benytter spesielle dataprogrammer som viser brukerens EEG (elektroencefalogram) som et spill, film, eller grafikk på dataskjermen.  

Ved å synliggjøre EEG på denne måten kan du påvirke tanke- og handlings/reaksjonsmønster. På den måten kan du gjennom trening få til en mer fleksibel og bedre måte å bruke hjernen på. 

Det er opp til deg hvor mange treninger du skal gjennomføre, men for å oppnå en god effekt anbefales det 15-20 nevrofeedbacktreninger. 

Ditt nevrofeedbacktreningsprogram vil bli skreddersydd for ditt behov. Tilbudet vil bli evaluert underveis for å kunne foreta justeringer og sikre oss at du er på riktig vei.

Petter Ekeberg Jørgensen startet på masterstudiet i organisasjonspsykologi ved psykologisk institutt, NTNU høsten 2020.

Petter har spesiell interesse for nevropsykologi og ivaretagelse av mental helse i organisasjoner.

  • Petter tilbyr nevrofeedbacktrening som et supplement til psykoterapi, eller som et eget tilbud til de som ønsker å prøve ut kun dette. 
  • Vurdering av egnethet for nevrofeedbacktrening vil bli vurdert i samarbeid med psykolog tilknyttet Piren psykologsenter.

Petter har gjennomført opplæring i nevrofeedback under veiledning av Stig Arvid Hollup v/institutt for psykologi, NTNU. 

Stig Arvid Hollup er førsteamanuensis ved institutt for psykologi på NTNU. Han har undervist i, og forsket på, EEG og nevrofeedback siden 2005. Piren psykologsenter vil fortsette å samarbeide med Stig Hollup i utviklingen av nevrofeedback som behandlingstilbud. Han er ansvarlig for veiledning og opplæring i metodikken.

  • Førstegangskonsultasjon med psykolog, kr 1.200,- per time
  • Nevrofeedbacktrening, 1 enkelt time, kr. 790,- per time
  • Ved kjøp av pakke på 10 timer gis 10% avslag.

Bestill time her