Mindfit app

Økt mestringstro, trivsel og resiliens. Mindre stress, utbrenthet og angst.

Mental fitness

Jeg er medeier i Mindfit. Mindfit er et forebyggende verktøy som hjelper deg å trene opp tankemønster, flytte fokus og få større mestringsfølelse på utfordringer du selv har i hverdagen.

Å være mentalt sterk handler om hvilke tanker du har om deg selv og livet ditt. Om hvordan du takler motstand og utfordringer. 

På samme måte som du trener kroppen, kan du trene på å endre tankemønster. Gjennom å forstå hvilke vaner som hjelper deg og hvilke som holder deg tilbake kan du selv trene på å holde riktig fokus, og nå målene du setter deg. 

Gjennom å forstå hvilke vaner som hjelper deg og hvilke som holder deg tilbake kan du selv trene på å holde riktig fokus, og nå målene du setter deg. Det å flytte fokus over til det du mestrer, vil hjelpe deg i løsning av dine utfordringer og gi deg mer troen på at du kan. Mindfit hjelper deg med det!

Vårt mål er å øke livskvaliten til folk flest slik at du får en bedre hverdag.

Les mer om Mindfit her

Lag nye vaner - loggfør fine opplevelser

Ved hjelp av anerkjente teknikker og metoder blir du guidet til en bedre hverdag enten det handler om stressmestring, angst, depresjon eller trene på å få økt mestringstro og selvfølelse.