Hvorfor psykolog?

Erfaringsmessig er det mange grunner til å oppsøke psykolog.

 • Du kan ha pådratt deg ulike psykiske plager grunnet livsbelastninger, eller traumatiske hendelser.
 • Du kan ha fått en psykiske lidelse som depresjon, angst eller spiseforstyrrelser.
 • I noen faser av livet oppstår det kriser knyttet til jobb eller privatliv;
  • det kan være samlivsbrudd, eller belastninger i familien.
  • du kan kjenne deg stresset og utbrent
  • det kan oppstå konflikter i arbeidslivet, eller bedriften er inne i en nedbemanningsperiode

Noen oppsøker psykolog for egenutvikling og coaching

Det trenger ikke være at du har et akutt problem, eller en krise, men mer et ønske om egenrefleksjon – som å finne ut av styrker og svakheter, både i relasjon til arbeidskollegaer og privat.

 • Det kan være at du trenger å bli mer kjent med egne ønsker og behov.
 • Det å si ifra og sette grenser
 • Eller håndtere konflikter på en bedre måte.

Noen ønsker råd og veiledning, og en psykolog kan også bidra med dette. Primært handler det  å gå til psykolog om at du får satt ord på egne tanker og følelser slik at du selv kan finne mer ut av hva det er best å gjøre videre.

Mange som går til psykolog sier at det er godt å snakke med en utenforstående som en vet har taushetsplikt.

 • En kan føle at en belaster sine nærmeste med å stadig snakke om det som plager en.
 • Det kan være godt å få satt ord på egne opplevelser sammen med noen som en slipper å forholde seg til ellers i hverdagen.
 • Andre sier at det å få snakket høyt om egen situasjon hjelper en til å få sortert tankene og finne mer ut av hva en selv skal gjøre med situasjonen.

Innholdet i psykologtilbudet vil avhenge av hva du selv har mest behov for. 

Tema kan være både fortid, nåtid og fremtid. Hva fokus blir er mye opp til deg og hva du finner mest nyttig.