Par som smiler

Usynlige sykdommer – alt vi ikke ser!

Som psykolog møter jeg mange klienter som ikke tør å gå ut av huset når de er sykemeldt og/eller i Nav-systemet: De er redde for hva folk skal tro: Kanskje de bare er late?

Hvorfor psykolog?

Erfaringsmessig er det mange grunner til å oppsøke psykolog. Det kan oppstå akutte problemer eller traumatiske hendelser. Du kan ha pådratt deg ulike psykiske plager som depresjon, angst eller spiseforstyrrelser.

Hva er EMDR?

EMDR er en forkortelse av «Eye Movement Desensitization and Reprocessing».

EMDR er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.