Behandlingen som funker mot traumer

Dame ser i kamera

Utdrag fra intervju i KK. Skrevet av Ida H. Bergersen. Les hele artikkelen her

I KK ble jeg intervjuet i forbindelse med en reportasje som omhandlet behandling mot traumer. Her kan du lese mer om mine metoder.

Mange av oss vil oppleve noe traumatisk i løpet av livet, i større eller mindre grad. Personer som opplever noe svært traumatisk kan utvikle PTSD (posttraumatisk stresslidelse), en tilstand som kan oppstå lenge etter selve hendelsen.

Noen kan oppleve bedring ved samtaleterapi, mens andre trenger mer spesifikk behandling. En behandlingsmetode som er svært effektiv mot PTSD, men som mange aldri har hørt om, er EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en psykoterapeutisk tilnærming som bygger på en informasjonsprosesseringsmodell.

– Denne behandlingsmetoden er ganske utbredt i behandling av blant annet PTSD, men det er ikke alle som kan bruke den. Man må være psykolog, psykiater eller annet helsepersonell med psykoterapiutdanning. Vi er svært opptatt av det skal være god kvalitet, og for å sikre dette oppfordrer vi terapeuter til å sertifisere seg.

EMDR kan også brukes for å hjelpe personer som sliter med angst, depresjon, langvarige sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og andre tilstander som forbindes med sterke følelser.

Det er viktig å finne en god terapeut

– Tar man kontakt med et distriktspsykiatrisk senter for å få hjelp, kan man spørre etter EMDR-terapeuter. Man vil alltid finne noen – det er viktig å finne en god terapeut.

Oversikt over sertifiserte behandlere finner du på EMDR Norges hjemmesider.

EMDR skal minske ubehaget

Etter å ha blitt utsatt for en traumatisk opplevelse kan en normal reaksjon være å utvikle posttraumatiske stressymptomer. Mange blir engstelige, unngår bestemte situasjoner/steder, får «flashbacks» fra hendelsen, mareritt, søvnproblemer, lav selvfølelse og generelt dårlig livskvalitet grunnet bekymring og fysisk ubehag.

– For de fleste går disse plagene over av seg selv, men noen utvikler PTSD. I EMDR-behandling er målet å bearbeide de traumatiske opplevelsene, noe som kan være en følelsesmessig sterk opplevelse. Dette skal minske ubehaget fra fortiden som fortsatt preger hverdagen. Da må man i forkant vurdere om personen er i stand til å takle det, sier Amundsen.

Behandlingen består av flere faser, men et sentralt element går ut på å bevege øynene fra side til side. Dette foregår ved at pasienten følger med på håndbevegelsene til terapeuten, som går fra side til side, samtidig som at han/hun eksponeres for minner fra traumet. Lyd, lys og berøring kan også tas i bruk.

– Det blir et tosidig oppmerksomhetsfokus. Det er litt mystisk hvorfor det fungerer og er så effektivt for mange. Jeg tror at det er fordi man ikke bare prater, men settes i en tilstand hvor man får opp minnene, samtidig som bevegelsen gjør at ubehaget slipper taket. Det doble fokuset på traumet og stimuleringen er antatt å øke tempoet i informasjonsbehandlingen.

Kan bli helt kvitt PTSD ved EMDR

Dersom man opplever et traume blir evnen til å håndtere stress satt ut av spill. Det blir umulig å tenke på den traumatiske hendelsen uten at følelser og sanseopplevelser aktiveres på nytt, slik det skjedde da hendelsen fant sted. Disse bekymringene kan ofte ta overhånd, slik at det blir vanskelig å leve som normalt.

  • Det er forsket mye på disse øyebevegelsene som brukes i EMDR-behandling. Det har en beroligende effekt, og setter i gang en bearbeidelsesprosess som er svært effektiv. Kun fire til seks behandlinger kan være nok, sier Amundsen.

Det finnes to varianter av PTSD:

  • Enkel PTSD (personer som har blitt utsatt for en enkelthendelse) og kompleks PTSD (personer som har blitt utsatt for mange hendelser over tid, gjerne gjennom barndommen).

– Man kan bli helt kvitt PTSD. Ved enkel PTSD vil minst 77 prosent av pasientene oppleve bedring etter kun få timer. Personer med kompleks PTSD er ofte mer komplisert, og krever mer behandling. Da vil man ofte ha behov for 12-24 timer med EMDR.